Introligatorstwo – Zygmunt Zjawiński

Oprawa płócienna Bradel (Full Cloth Bradel Binding).