Introligatorstwo – Zygmunt Zjawiński

Oprawa płócienna (Cloth Case Binding)